Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Mars en Wijthdijk 5 Grave

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsgrave.nl op: 20-12-2023

  1. Bekendmakingen Grave
  2. Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Mars en Wijthdijk 5 Grave

bestemmingsplan Mars en Wijthdijk Grave Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Grave

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat de onderstaand(e) ontwerpbesluit(en) en bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd: 1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Mars en Wijthdijk 5 Grave’ met identificatienummer NL.IMRO.1982.WPMarsenWijthtdk5-ON01; 2. Voor deze ontwikkeling wordt geen exploitatieplan ter inzage gelegd. Er is een anterieure overeenkomst opgesteld voor het verhaal van de kosten. Waar ligt het plangebied? De planlocatie omvat de percelen aan de Mars en Wijthdijk 5 Grave, kadastraal bekend gemeente Land van Cuijk, sectie H, nummers 1641 en 1642. Wat is de inhoud van het plan? Het wijzigingsplan wijzigt de bestemming van het perceel van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? Wij nodigen u uit om het ontwerpbestemmingsplan ‘Mars en Wijthdijk 5 Grave’ in te zien. Deze ligt zes weken ter inzake van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024. De stukken zijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de plannaam ‘Mars en Wijthdijk 5 Grave’ of op plannummer NL.IMRO.1982.WPMarsenWijthdk5-ON01. Het bestemmingsplan is tijdens openingstijden ook in te zien op het Gemeentehuis, Louis Jansenplein 1, in Cuijk. Als u het bestemmingsplan op het gemeentehuis wil inzien vragen wij u contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via ro@landvancuijk.nl of telefoonnummer 0485-854000. Hoe kunt u reageren? Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen online via een DigiD-formulier, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan indienen. Een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, kunt u online indienen via de website: www.gemeentelandvancuijk.nl/formulieren/zienswijze-indienen. Een schriftelijke zienswijze hierover richt u aan de gemeenteraad van Land van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor algemene informatie over het plan of een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hoe verloopt de procedure verder? De zienswijzen op het ontwerpwijzigingsplan worden beoordeeld door burgemeester en wethouders. Per zienswijze wordt aangegeven of, en op welke wijze de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. Het (al dan niet aangepaste) ontwerpwijzigingsplan wordt vervolgens voor definitieve vaststelling voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders..

Unknown

 Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Grave. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Grave

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.