GEMEENTEBLADBesluit Maatwerkvoorschriften - Mgr. Borretweg 21a Grave

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsgrave.nl op: 5-3-2024

  1. Bekendmakingen Grave
  2. GEMEENTEBLADBesluit Maatwerkvoorschriften – Mgr. Borretweg 21a Grave

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Mgr.Borretweg Grave Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maken bekend dat zij maatwerkvoorschriften hebben gesteld waarbij de uitgebreide procedure is gevolgd.Voor: het aspect geluid bij een tennisvereniging met padelbanen Locatie: Mgr. Borretweg 21a, 5361 AP GraveZaaknummer: Z/209311 Datum besluit: 28 februari 2024Datum ter inzagelegging: 4 maart 2024Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend.Mogelijkheid van beroepTegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep worden aangetekend bij de Rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende- toegang-beroep/.Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet de gronden van het beroep bevatten en zijn ondertekend.Als u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht. Bij dit verzoek voegt u een afschrift van het ingediende beroepschrift. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is geen termijn verbonden. U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.Voor het instellen van beroep of het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Nadere informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.Inzage en inlichtingenHet besluit met bijbehorende stukken is tot en met 15 april 2024 in te zien op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u vragen over het besluit? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Brabant Noord, via telefoonnummer 088 7430 000 of per e-mail info@odbn.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer Z/209311. Wilt u de stukken fysiek inzien? Dan kunt u ook de gemeente benaderen.

Unknown

 Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Grave. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Grave

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.