GEMEENTEBLADOntwerpbesluit Maatwerkvoorschriften - Mgr. Borretweg 21a, Grave

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsgrave.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Grave
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbesluit Maatwerkvoorschriften – Mgr. Borretweg 21a, Grave

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Mgr.Borretweg Grave Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maken bekend dat zij van plan zijn maatwerkvoorschriften te stellen.Voor: het aspect geluid bij een tennisvereniging met padelbanen Locatie: Mgr. Borretweg 21a, 5361 AP GraveZaaknummer: Z/209311 Datum ter inzagelegging: 21 december 2023ZienswijzeOver het ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften kan een ieder gedurende 6 weken zienswijze indienen. De termijn voor het indienen van zienswijzen begint op de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. De zienswijze kan worden verzonden aan de ODBN, Victorialaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch. U kunt dit ook middels een ondertekende brief mailen naar info@odbn.nl. Inzage en inlichtingen Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken is tot 1 februari 2024 in te zien via www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u vragen over het ontwerpbesluit? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Brabant Noord, via telefoonnummer 088 7430 000 of e-mail info@odbn.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer. Wilt u de stukken fysiek inzien? Dan kunt u ook de gemeente benaderen.

Unknown

 Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Grave. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Grave

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.