GEMEENTEBLADVerhuurvergunning - Verleend, Antheunisstraat 120, 2522 ZH 's-Gravenhage, Capadosestraat 340, 2523 AN 's-Gravenhage, Gerard Kellerstraat 43, 2522 ZT 's-Gravenhage, Goeverneurlaan 365, 2523 CA 's-Grave

Bekendmaking voor Huisvesting | Organisatie en beleid in s-Gravenhage

Geplaatst op Lokaalnieuwsgrave.nl op: 3-2-2024

  1. Bekendmakingen Grave
  2. GEMEENTEBLADVerhuurvergunning – Verleend, Antheunisstraat 120, 2522 ZH ‘s-Gravenhage, Capadosestraat 340, 2523 AN ‘s-Gravenhage, Gerard Kellerstraat 43, 2522 ZT ‘s-Gravenhage, Goeverneurlaan 365, 2523 CA ‘s-Grave

Huisvesting | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Algemene informatieVerhuurvergunning Antheunisstraat 120, 2522 ZH 's-Gravenhage, Capadosestraat 340, 2523 AN 's-Gravenhage, Gerard Kellerstraat 43, 2522 ZT 's-Gravenhage, Goeverneurlaan 365, 2523 CA 's-Gravenhage, Jonckbloetplein 59, 2523 AT 's-Gravenhage, Jonckbloetplein 67, 2523 AV 's-Gravenhage, Laakkade 374, 2521 XV 's-Gravenhage, Piet Paaltjensstraat 64, 2522 VJ 's-Gravenhage, Van Zeggelenlaan 46, 2524 AR 's-GravenhageOns kenmerk: VTH2024-01091Locatie(s):Antheunisstraat 120, 2522 ZH 's-Gravenhage, Capadosestraat 340, 2523 AN 's-Gravenhage, Gerard Kellerstraat 43, 2522 ZT 's-Gravenhage, Goeverneurlaan 365, 2523 CA 's-Gravenhage, Jonckbloetplein 59, 2523 AT 's-Gravenhage, Jonckbloetplein 67, 2523 AV 's-Gravenhage, Laakkade 374, 2521 XV 's-Gravenhage, Piet Paaltjensstraat 64, 2522 VJ 's-Gravenhage, Van Zeggelenlaan 46, 2524 AR 's-GravenhageDatum bekendmaking besluit:31-01-2024Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatieU kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.BezwaarclausuleBent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via http://www.denhaag.nl/bezwaar .U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar:Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.BezwaarschriftVermeld in uw bezwaarschrift:•naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;•de datum en handtekening;•een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;•de argumenten voor bezwaar.•VolmachtDient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.Voorlopige voorzieningBij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den HaagLocatie van de getoonde markers op de kaartDe activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.Meer informatie? Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op http://www.denhaag.nl/bekendmakingen . U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Unknown

 Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Grave. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Grave

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.