Maatwerkvoorschriften – St. Jorisstraat 32, Grave

Bekendmaking voor overig in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsgrave.nl op: 8-12-2023

  1. Bekendmakingen Grave
  2. Maatwerkvoorschriften – St. Jorisstraat 32, Grave

overig St.Jorisstraat Grave Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Grave

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat zij maatwerkvoorschriften hebben gesteld. Voor: het aspect geluid, het plaatsen van geluidsschermen  Locatie: St. Jorisstraat 32, 5361 HD Grave  Kenmerk: Z/208523 ODBN Datum verzending besluit: 5 december 2023 Mogelijkheid van bezwaar en voorlopige voorziening Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de beschikking kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave. Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend. Mogelijk kunt u een bezwaar digitaal indienen. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente. De einddatum voor het maken van bezwaar is 16 januari 2024.  Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125, 5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Unknown

 Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Grave. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Grave

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.