omgevingsvergunning verleend voor het in gebruik nemen van de gronden ten behoeve van 18 kampeerplekken gemeente Grave, sectie M, nummer 339, achter Kapellaan 9 in Gassel

Bekendmaking voor bouwvergunningomgevingsvergunning in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsgrave.nl op: 13-2-2024

  1. Bekendmakingen Grave
  2. omgevingsvergunning verleend voor het in gebruik nemen van de gronden ten behoeve van 18 kampeerplekken gemeente Grave, sectie M, nummer 339, achter Kapellaan 9 in Gassel

bouwvergunningomgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt het volgende besluit bekend: •Onderwerp: het in gebruik nemen van de gronden ten behoeve van 18 kampeerplekken •Besluitdatum: 6 februari 2024 •Locatie: gemeente Grave, sectie M, nummer 339, achter Kapellaan 9 in Gassel •Zaaknummer: Z2023-00006037 •Eindoordeel: verleend De volgende activiteiten behoren tot dit besluit: •handelen in strijd met de ruimtelijke regels •het aanleggen of veranderen van een in- of uitrit •het uitvoeren van een werk of werkzaamheden Beroep Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u binnen een termijn van zes weken na het verzenden van dit besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost Brabant, bestuursrecht. Uw beroepschrift dient de datum te bevatten en dient te zijn ondertekend. Het beroepschrift moet tenminste uw naam en uw adres bevatten, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden waarom u het er niet mee eens bent. Het correspondentieadres van de rechtbank is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Naast dit beroepschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, afdeling Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.   U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Hierover kunt u meer informatie lezen op de genoemde site, en op www.digid.nlU

Unknown

 Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Grave. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Grave

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.