Verhuurvergunning - Verleend, Antheunisstraat 232, 2522 ZL 's-Gravenhage, Dautzenbergstraat 96, 2523 KG 's-Gravenhage, Linnaeusstraat 115, 2522 GG 's-Gravenhage, Van Zeggelenlaan 189, 2524 AG 's-Grave

Bekendmaking voor overig in s-Gravenhage

Geplaatst op Lokaalnieuwsgrave.nl op: 23-2-2024

  1. Bekendmakingen Grave
  2. Verhuurvergunning – Verleend, Antheunisstraat 232, 2522 ZL ‘s-Gravenhage, Dautzenbergstraat 96, 2523 KG ‘s-Gravenhage, Linnaeusstraat 115, 2522 GG ‘s-Gravenhage, Van Zeggelenlaan 189, 2524 AG ‘s-Grave

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Algemene informatie Verhuurvergunning Antheunisstraat 232, 2522 ZL 's-Gravenhage, Dautzenbergstraat 96, 2523 KG 's-Gravenhage, Linnaeusstraat 115, 2522 GG 's-Gravenhage, Van Zeggelenlaan 189, 2524 AG 's-Gravenhage, Allard Piersonlaan 144, 2522 MT 's-Gravenhage, Jan Wapstraat 29, 2523 GB 's-Gravenhage   Ons kenmerk: VTH2024-01283 Locatie(s): Antheunisstraat 232, 2522 ZL 's-Gravenhage, Dautzenbergstraat 96, 2523 KG 's-Gravenhage, Linnaeusstraat 115, 2522 GG 's-Gravenhage, Van Zeggelenlaan 189, 2524 AG 's-Gravenhage, Allard Piersonlaan 144, 2522 MT 's-Gravenhage, Jan Wapstraat 29, 2523 GB 's-Gravenhage Datum bekendmaking besluit: 20-02-2024 Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via http://www.denhaag.nl/bezwaar . U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. Bezwaarschrift Vermeld in uw bezwaarschrift: •naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres; •de datum en handtekening; •een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk; •de argumenten voor bezwaar. • Volmacht Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Voorlopige voorziening Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag Locatie van de getoonde markers op de kaart De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar. Meer informatie? Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op http://www.denhaag.nl/bekendmakingen . U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Unknown

 Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Grave. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Grave

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.