Voorgenomen verkoop perceel, kadastraal bekend als gemeente Grave, sectie C, nummer 2073 (gedeeltelijk)

Bekendmaking voor overig in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsgrave.nl op: 21-2-2024

  1. Bekendmakingen Grave
  2. Voorgenomen verkoop perceel, kadastraal bekend als gemeente Grave, sectie C, nummer 2073 (gedeeltelijk)

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Land van Cuijk is voornemens het perceel, kadastraal bekend als gemeente Grave, sectie C, nummer 2073 (gedeeltelijk), groot 0,5629 ha. te verkopen aan de reguliere pachter. Dit perceel is gelegen nabij de Cuykschesteeg te Escharen. Het perceel Grave C 2073 (ged.) is reeds jaren verpacht aan de huidige pachter. De gemeente heeft dit perceel in 1980 aangekocht van de huidige pachter. Bij de aankoop is destijds notarieel vastgelegd dat de gemeente de grond die niet benodigd was bij voorkeur weer aan de pachter te koop zou aanbieden. Daarnaast is het perceel niet zelfstandig ontsloten aangezien de omliggende gronden allen eigendom zijn van de pachter. Gezien het vorenstaande heeft de gemeente vastgesteld dat er voor deze voorgenomen verkoop en levering van het perceel slechts één serieuze gegadigde is. Volgens het Didam-arrest is het verplicht om dit voornemen tot verkoop te publiceren. Indien u van mening bent dat u eveneens in aanmerking komt voor deze aankoop, kunt u een zienswijze indienen. Indien u zich niet met deze verkoop kunt verenigen, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na de publicatiedatum een zienswijze in te dienen. Uw zienswijze (schriftelijk) kunt u richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave (e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl) o.v.v. “ZIENSWIJZE Verkoop grond perceel Grave C 2073 (ged.), zaaknummer Z/20/258664” Voor berichten die na deze termijn en/of ongemotiveerd worden ontvangen vervalt het recht om tegen deze verkoop en levering in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt. Dit om te voorkomen dat de Gemeente en betrokken partij onredelijk worden benadeeld door als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen (het voornemen tot) verkoop en levering van de percelen zou worden opgekomen.

Unknown

 Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Lokaalnieuwsgrave.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Grave. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Grave

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.